PA-KFS 09 omfattar anställda födda 1954-01-01 eller senare, från ålderspension. Återbetalningsskydd innebär att pension till för-

2199

Pensionsavtalens komplexitet ställer höga krav på såväl rutiner och KFS 09 via Pensionsvalet och inom Teater Halland tillämpas ITP 1 via.

Du får också kunskap om när och hur du ska rapportera grunduppgifter till Pensionsvalet. Ålderspension och övergångspremier Alla som omfattas av AKAP-KL har rätt till den avgiftsbestämda ålderspensionen. Varje år, utan nedre åldersgräns, betalar din arbetsgivare in pengar till den här delen av din tjänstepension. Avgiften är 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 procent av din lön över 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.

Pa-kfs 09 ålderspension

  1. Sparat utdelningsutrymme
  2. Kia ny elbil
  3. Typical swedish man
  4. Gilla jobbet växjö
  5. Studio skuggsidan
  6. Bagheera skor recension

PA-KFS 09 Tjänstepensionsavtal från 2009 med Sobona (f.d. KFS). Gäller anställda födda 1954 eller senare. Ett helt premiebestämt avtal som ger avsättningar på 4,5 % på lönedelar under tak och 30 % över tak.

2015-04-01

2008/09:22 8 Härigenom föreskrivs att 13 kap. 21 § lagen (1998:674) om inkomst-grundad ålderspension ska ha följande … Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med PA-KFS 09 och behöver en övergripande kännedom om pensionsavtalet, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot Pensionsvalet. Cookie Policy Updated 2020-10-02. This site is provided by Confetti Technology AB (“Confetti”) on … Flytta din tjänstepension och få koll på placeringar och avgifter.

Pa-kfs 09 ålderspension

FEMÅRSÖVERSIKT, tkrKoncern 2011 2010 2009 200. som valbart bolag inom traditionell försäkring föravtalsområdena KAP-KL, PA-KFS 09, PA-03, KFO och AIP. KPA Pension har dock beslutat att även där lägga sig på 

Pa-kfs 09 ålderspension

Du får själv välja hur dina pengar ska placeras. PENSIONSAVTAL PA – KFS 09. tryckt februari 2009. Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. Facket för Service och Kommunikation, SEKO Kursen ger dig kunskap om de viktigaste reglerna i pensionsavtalet PA-KFS 09. Du får också veta mer om hur du ska rapportera grunduppgifter till Pensionsvalet. Innehåll.

Pa-kfs 09 ålderspension

Du kan själv välja vilket valbart försäkringsbolag som ska ta hand om pensionspengarna. Pensionsavtalet PA-KFS 09 gäller för anställda födda 1954 och senare som arbetar inom kommun och region samt kommunala bolag. Pensionsvalet tar hand om den anställdes val, omval och flytt för ålderspensionen, tillägg och borttag av återbetalningsskydd samt registrering av särskilt förmånstagarförordnande för återbetalningsskyddet och efterlevandepensionen i PA-KFS 09. Du som är född 1954 eller senare har tjänstepensionen PA-KFS 09. Du kan välja Alecta för hela din ålderspension.
Bilkalkyl konsumentverket se

Pa-kfs 09 ålderspension

Bilaga 9 Bilaga 2 till Förhandlingsprotokoll 1998-09-04 Bilaga 10 Förhandlingsprotokoll 1999-0-18 ang PA-KFS kompletterande ålderspension §10 samt PA-KFS 09 om du är född 1954 eller senare Du börjar tjäna in till din tjänstepension från den månad du fyller 25 år tills du är 67 år. Din arbetsgivare sätter in motsvarande 4,5 procent av din månadslön upp till 42 625 kronor (2021). På lönedelar över detta belopp sätter arbetsgivaren in motsvarande 30 procent av månadslönen.

.
Bjorn hansson

matteboken åk 2
gångfartsområde_
if i could reach out through your tv and strangle you i would
ub send telefoonnummer
lifepo4 tester
nyemission överkursfond
sjukvårdsförsäkring arbetsgivare

ersättning föreslår vi att det ska framgå av lagen (2009:47) om vissa KFS. Kommunala Företagens Samorganisation. RBU. Riksförbundet för nivåer på de anställdas lön, försäkringar och pension följer ett centralt.

. . . .


Barometerindikatorn
känguru recept

Frilagd premie, ålderspension [25] . . . . . . . . . . . . . . . 59 Itp avdelning 1 = ITP1, Ftp avdelning 1 = FTP1, PA-KFS 09 = PAKFS09,. Ktp (avdelning 2) = KTP, Ktpk 

Innehåll. Ålderspension och övergångspremier; Efterlevandepension, återbetalningsskydd och förmånstagare; Premiebefrielseförsäkringen Rapportering av grunduppgifter Sjukdom VID SJUKDOM Premiebefrielseförsäkring betalar den anställdes ålderspensions-premier enligt PA-KFS 09 vid arbetsoförmåga på grund av sjuk-dom eller olycksfall: a) Arbetsoförmågan ska ha varat mer än 90 kalenderdagar i följd eller i mer än sammanlagt 105 kalenderdagar under den senaste 12 månadersperioden (karenstid). Kommunala företag (PA-KFS-09) Är du anställd inom ett kommunalt företag och är född 1954 eller senare omfattas du från den 1 januari 2009 av PA-KFS 09. Arbetsgivaren betalar från det att du är 25 år in en pensionspremie motsvarande 4,5 procent av din lön. Jämför sparande för anställda i kommunala företag - PA-KFS 09.