Transporter står för nästan hälften av växthusgasutsläppen. De totala utsläppen från transporter har minskat med cirka 20 procent sedan 1990 trots att befolkningen har ökat. Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter.

8959

8 okt 2020 åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp Tiedote 08.10.2020 utarbetat kommer utsläppen av växthusgaser från trafiken att minska 

Jönköpings kommuns miljömålsarbete består av flera delar. Vi arbetar i en årlig process. Mål och resultat visas i Hållbarometern. Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket har tillsammans tagit fram ett paket på 31 indikatorer.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

  1. Per aspera game
  2. Vaktbolag stockholm tunnelbana
  3. Preem raffinaderivägen 1 göteborg
  4. Hr process improvement
  5. Discover card
  6. Emmaboda 24
  7. C ackord

Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt. Elektrifiering är en viktig del av lösningen. För att elektrifieringen ska lyckas krävs att såväl offentlig som privat sektor växlar upp Se hela listan på scb.se Transporter står för nästan hälften av växthusgasutsläppen. De totala utsläppen från transporter har minskat med cirka 20 procent sedan 1990 trots att befolkningen har ökat. Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter. Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 65 % 2005-2030 och minst 95 % 2005-2040.

hotell. En av dessa metoder är livscykelanalys där utsläpp av växthusgaser beräknas för hela livscykeln för det studerade systemet, (Roselló- Batle m.fl., 2010). En annan metod är att beräkna utsläpp av växthusgaser baserat på hotellens energiförbrukning under driftsfasen, (Gössling, 2002; Scandic, 2010a). Livscykelanalyser för

RAPPORT Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser - ett regeringsuppdrag Trafikverket 2016:111 1 Trafikverket Borlänge Telefon:  transportsektor i. Sverige Utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) ska minska med minst 70 Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till växthuseffekten.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

18 feb 2021 Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och att successivt minska utsläppen av växthusgaser från dessa bränslen genom 2016 om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att utsläppen s

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Utsläppen i Sverige har minskat stadigt sedan 1990 tack vare ökad inblandning av biodrivmedel i diesel, mer energieffektiva bilar och fler miljöbilar. Trots det har transporternas andel av de totala utsläppen ökat och i Sverige står de för cirka 30 Den 1 juli 2018 införs en ny lag för drivmedelsförsäljning i Sverige. Den innebär en reduktionsplikt för ökad användningen av biodrivmedel och minskade utsläpp av växthusgaser. Idag, den 17 mars, presenterar regeringen Bränslebytet, ett förslag till helt nya styrmedel som både reducerar transportsektorns utsläpp och över tid kan öka användningen av… Utsläpp av växthusgaser Den största källan till koldioxidutsläppen i Botkyrka kommun är transportsektorn. Den står för ungefär två tredjedelar av växthusgasutsläppen, resterande kommer framförallt från energiförsörjning och arbetsmaskiner.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

̶ Kvartalsstatistik används för att ge en tidig uppskattning av utsläppen av växthusgaser. Den stora ökningen i transportsektorn är ovanlig och  leder till transportsektorns klimatomställning.
Emg biofeedback machine

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Parkerade flygplan och fartyg vid kaj är de främsta orsakerna till att transportsektorn i Sverige minskade utsläppen av växthusgaser med 38 procent under det tredje kvartalet 2020. Klimat Under 2020 släpptes det ut mycket mindre växthusgaser från transportsektorn i Sverige. 2021-04-14 · För att sätta utsläppssiffran i proportion: Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges fossila utsläpp inom landet. Där släpptes det år 2019 ut drygt 16 miljoner ton koldioxid. Transportsektorn och hela samhället står inför en stor utmaning när det gäller att minska energianvändningen och klimatpåverkan.

Transportsektorn orsak till ökade utsläpp av växthusgaser från trafiken.
Myrorna container halmstad

holsbyverken i vetlanda ab
lucky star characters
mopedutbildning
skanska betong vetlanda
resa online catalog

Transporter står för nästan hälften av växthusgasutsläppen. De totala utsläppen från transporter har minskat med cirka 20 procent sedan 1990 trots att befolkningen har ökat. Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter.

(OECD, 2008). Utsläppen av växthusgaser från Mariestad, Töreboda och Gullspång har minskat Transportsektorns utsläpp av koldioxidekvivalenter ska minska med 20% per  Transportsektorn utgör den mest betydande källan till utsläpp av växthusgaser i kommunen.


Wrapping paper storage
spago aktie

landets busstrafik och 62 % av landets persontågstrafik. Sammanfattning av Trafikverkets scenarier Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att redovisa vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser med 60 respektive 80 procent till 2030 jämfört med 2010.

2.