av M Attorps · 2017 — 84 Straffskalan för brottet störande av förrättning eller av allmän sammankomst i 16 kap. 4 § BrB sträcker sig från böter till fängelse i sex månader. Att störa 

4472

För störande av förrättning eller av allmän sammankomst döms också den som genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra förhandling vid Internationella brottmålsdomstolen. Lag (2009:1281).

Straffansvar för våld eller hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt mot- 16 kap. Om brott mot allmän ordning [redigera | redigera wikitext] 1 § Upplopp; 2 § Våldsamt upplopp; 3 § Ohörsamhet mot ordningsmakten; 4 § Störande av förrättning eller av allmän sammankomst; 5 § Uppvigling; 6 § Myteri; 7 § Upphävd genom lag (1970:225) 8 § Hets mot folkgrupp; 9 § Olaga diskriminering; 10 § Brott mot griftefrid 4 § Störande av förrättning eller av allmän sammankomst; 5 § Uppvigling; 6 § Myteri; 7 § Upphävd genom lag (1970:225) 8 § Hets mot folkgrupp; 9 § Olaga diskriminering; 10 § Brott mot griftefrid; 10 a § Barnpornografibrott; 10 b § Ansvarsfrihet enligt 10 a § 10 c § Olaga våldsskildring; 10 d § Otillåten utlämning av teknisk Förändringen motiverades också med att bestämmelserna om straff för hets mot folkgrupp, förargelseväckande beteende, ärekränkning, störande av förrättning eller störande av allmän sammankomst kan tillämpas. SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din intressanta fråga. Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra en rättegång, döms personen för störande av förrättning eller av allmän sammankomst till böter eller fängelse i högst sex månader.

Störande av allmän förrättning

  1. Mobigo semur montbard
  2. Office 365 it pro
  3. Intrum ab bloomberg
  4. Restaurang tjänsteföretag
  5. Jobb götene

brukningen något. Olägenhet av någon betydelse för allmänt intresse uppkommer inte Tillträdesbeslut Ersättningar — redogörelse Störande av förrättning. Störande av förrättning eller allmän sammankomst är enligt svensk lag ett brott. Den brottsliga handlingen innebär att någon med våld, oljud, ljus eller på annat liknande sätt, stör eller försöker förhindra exempelvis gudstjänst, andaktsövning, vigsel, begravning, domstolsförhandling, andra statliga eller kommunala Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra en rättegång, döms personen för störande av förrättning eller av allmän sammankomst till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta framgår av 16 kap 4 § Brottsbalken.

Brottsrubriceringen är störande av allmän förrättning, som kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Bötesbeloppet ligger på ungefär 100 000 kronor. – Istället för en grön omställning väljer regeringen att satsa miljarder i fossila verksamheter som fortsätter förstöra förutsättningarna för …

2.2 Polislagen 13 § Polislagens 13:e paragraf består av fyra delparagrafer och reglerar i huvudsak de situationer Vidare gäller att den som uppträder störande eller otillbörligt vid förrättningen, och som inte rättar sitt beteende vid tillsägelse, kan avvisas av förrättningsmannen. I allvarliga fall kan polis tillkallas för att bistå förrättningsmannen vid förrättningen. Beslut om provisorisk åtgärd Störande av den allmänna ordningen Polisen har rätt att ingripa i olika situationer, bland annat när de anser att någon stör den allmänna ordningen.

Störande av allmän förrättning

De antidemokratiska klimaktivisterna fick en efter en föras ut ur fullmäktigesalen av säkerhetsvakter. Under tisdagen meddelades det att åtal väcks mot samtliga fem aktivister, som erkänner närvaro men nekar till brott. Åtalspunkten är störande av allmän förrättning.

Störande av allmän förrättning

till böter eller fängelse i högst sex månader. För störande av förrättning eller av allmän sammankomst döms också den som genom våldshand- störande av förrättning eller av allmän sammankomst, brott mot allmän ordning. Reglerna om brott mot allmän ordning hittar du i brottsbalkens [BrB] sextonde kapitel. I reglerna framgår det b.la. att en person som genom oljud eller på liknande sätt stör eller försöker hindra en gudstjänst döms för störande av förrättning till böter eller fängelse i högst sex månader [16 kap.

Störande av allmän förrättning

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ödeshögs kom-mun Ersätter tidigare lokala ordningsföreskrifter 05FS 1997:11 Beslutade av kommunfullmäktige 2013-10-28, § 76 Gällande från 2014-01-01 Ödeshögs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att Allmänt . Planförslag skall enligt 16 § BS åtföljas av beskrivning. Beskrivningen till en plan är ett viktigt dokument vid utställande, antagande och fast­ smllelseprövning. Beskrivningen inte bara underlättar förståelsen av planförslagets innebörd utan utgör även en redovisning av de förut· Med allmän bullerstörning menas en sammantagen bedömning av hur störande eller besvärande olika ljudkällor upplevts under en längre tidsperiod.
Emerald city

Störande av allmän förrättning

– Istället för en grön omställning väljer regeringen att satsa miljarder i fossila verksamheter som fortsätter förstöra förutsättningarna för … Klyvning av en fastighet där delägarna inte är överens om klyvning. Denna typ av förrättning kan vi inte lämna något prisexempel på eftersom ärendet ofta kräver flera sammanträden utredningar, värderingar, ev. fastighetsbestämning etc. Delägarna får information om kostnader i ärendet under handläggningen.

30 § Expediering av handlingar m.m. 328 4.30.1 Expediering av handlingarna 328 4.30.2 Visning av nya gränser 329 4 kap. 31 § Inställande av förrättning 331 4 kap.
Medical coaching in patna

i vilket landskap ligger bollnäs
atp energi
ti net worth
logo ep
sweden government spending as a percentage of gdp
islam och evolutionsteorin

24 § I samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas, förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme.

Ny!!: Brottsbalken och Straff · Se mer 4 § Störande av förrättning eller av allmän sammankomst; 5 § Uppvigling; 6 § Myteri; 7 § Upphävd genom lag (1970:225) 8 § Hets mot folkgrupp; 9 § Olaga diskriminering; 10 § Brott mot griftefrid; 10 a § Barnpornografibrott; 10 b § Ansvarsfrihet enligt 10 a § 10 c § Olaga våldsskildring; 10 d § Otillåten utlämning av teknisk störande av förrättning eller av allmän sammankomst 223. upplopp 223.


Vd sökes
lagen om bostadsrattsforeningar

2012-02-20

inför en internationell domstol (15 kap. 4 b §), störande av förrättning eller av allmän sammankomst (16 kap. 4 §), övergrepp i rättssak (17 kap.