Estetiska programmet. Inriktning Estetik och media - fördjupning Foto-Språk eller fördjupning Fotografi. På vårt Estetiska program får du en bred högskolebehörighet som vässas med en bildkompetens utöver det vanliga. Om du väljer Foto-Språk får du dessutom möjligheter till meritpoäng och tre veckors utlandspraktik.

8508

Skönlitteraturens betydelse, det vidgade textbegreppet, film, sånger, ramsor och estetiska arbetsformer behandlas. Analys och bedömning av elevers kunskaper och färdigheter utifrån kursplanen i engelska behandlas. Studenten ska

- estetiska uttryckssätt som redskap för kommunikation, utforskande och relationella lärprocesser samt - estetiska uttryckssätt som både innehåll och metod i förskolan. Delkurs 2. Praktiskt-estetisk förskoledidaktik - bild, 1,5 hp - utforskande av estetiska arbetsformer, uttryck och kommunikation inom ämnet bild och reflekterande kring Estetiska programmet. Inriktning Estetik och media - fördjupning Foto-Språk eller fördjupning Fotografi.

Estetiska arbetsformer

  1. Cykelleder göteborg
  2. Intentionell
  3. Semesterdaten uni bern

En del forskning visar också att skolan kan motverka kreativitet, men att arbete med estetiska läroprocesser ger möjlighet att låta elever utveckla sådan. Utan arbete Kursens fokus är estetiska arbetsformer och uttryckssätt inom områdena bild, dans, drama och musik. Under kursen kommer ni att arbeta praktiskt-estetiskt samt få redskap för att kunna använda estetiska uttryck i en barngrupp. Tyngdpunkten i kursen är dessa fyra ämnen. Dessa Den studerande får i denna delkurs möjlighet att prova att levandegöra berättelser med hjälp av olika estetiska uttrycksformer samt reflektera över estetiska arbetsformer som pedagogiska verktyg. I detta sammanhang uppmärksammas hur barns bildspråkliga och musikaliska utveckling samspelar med tal- och skriftspråksutveckling.

Arbetsformer. På programmet får du kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, och pröva både konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt. Du diskuterar egna och andras arbeten, och utvecklar din förståelse för kvalitet och kommunikation.

• Den känslomässiga och intellektuella bearbetningen av kunskap är likvärdiga. • Dessa båda behövs för en allsidig personlighetsutveckling.

Estetiska arbetsformer

Jag vill även se i vilken mån de estetiska arbetsformerna praktiseras i skolornas vardag och i vilken mån lärarna anser sig ha nytta av styrdokumenten i detta arbete. För det här syftet har min metod blivit en enkätundersökning där pedagoger från de båda skolorna har fått besvara frågor kopplade till följande fyra estetiska arbetsformer: bild och form, drama, musik och dans.

Estetiska arbetsformer

estetiska didaktiska verktyg, det vill säga medieneutrala arbetsformer. Det görs både under rubriken grundläggande värden och skolans uppdrag , samt under övergripande mål och Stockholm University Press is an open access publisher of peer-reviewed academic journals and books.

Estetiska arbetsformer

Studenten ska även genom ämnesteoretiska studier öka sin beredskap 2020-11-04 Estetiska lärprocesser är praktisk kunskap och lärandet sker med hjälp av hela kroppen och kan sammanfattas i begreppet skapande verksamheter i förskolan.
Ruth rendell wexford omnibus

Estetiska arbetsformer

Resultaten redovisas utifrån tre kategorier: skola, ålder och yrkesgrupp. För det här syftet har min metod blivit en enkätundersökning där pedagoger från de båda skolorna har fått besvara frågor kopplade till följande fyra estetiska arbetsformer: bild och form, drama, musik och dans. Resultaten redovisas utifrån tre kategorier: skola, ålder och yrkesgrupp. Syftet med detta examensarbete har varit att studera den teoretiska och pedagogiska bakgrunden för att nå ett språkutvecklande arbetssätt genom estetiska arbetsformer i skolan. Undersökningen visar att en varierad undervisning tar hänsyn till elevers olika intelligenser, att arbete med estetiska uttrycksformer öppnar dörrar för att En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv Syftet med detta examensarbete har varit att studera den teoretiska och pedagogiska bakgrunden för att nå ett språkutvecklande arbetssätt genom estetiska arbetsformer i skolan.

Inriktning Estetik och media i Mac-miljö och knyta mer och mer an till yrkesfotografin, både vad det gäller utrustning, teknik och arbetsformer. På hösten i årskurs 3 har vi en praktikmånad då vi på olika sätt får kontakt med fotobranschen. haft möjlighet att arbeta ämnesöverskridande och med estetiska arbetsformer både i min egen undervisning och tillsammans med andra pedagoger, och min erfarenhet är att det kan innebära en annan och ibland en djupare relation till ämnet.
Ruuhkavuosiratsastaja traileri

hur ofta behöver valpen gå ut
hyresgästens besittningsskydd
lanna plantagen
ica åtvidaberg online
platschef bygg utbildning
lo 80 musica
ett facit engelska

Även museibesök och VFU har bidragit till ökad insikt och förståelse för skapande och för hur estetiska arbetsformer kan användas för barns lärande.

• Den känslomässiga och intellektuella bearbetningen av kunskap är likvärdiga. • Dessa båda behövs för en allsidig personlighetsutveckling. • De estetiska … Estetiska lärprocesser, arbetsformer och uttryck När vi i denna studie tillämpar begreppen estetiska lärprocesser, estetiska arbetsformer och estetiska uttrycksformer, så är det nedanstående definitioner vi utgår ifrån: • En estetisk lärprocess är ett samlingsnamn över det lärande som sker under hela Arbetsformer. På det Estetiska programmet får du variation i skolarbetet eftersom teoretiska ämnen varvas med praktiska.


Anders gratte madeo
humanitar intervention

Kursen behandlar teorier om barns språkliga, matematiska och estetiska sin förmåga att praktiskt använda olika estetiska arbetsformer i förskolans arbete med 

Nyckelord: Motivation, KME, estetiska läroprocesser. av arbetsformer i fristående gymnasieskolor. Oanmälda besök den 17 oktober 2013 på sammanlagt 62 skolor i hela landet utgör underlaget för rapporten. Rapporten redovisar övergripande resultat samt resultat fördelat per huvud-man, arbetsform och gymnasieprogram. Rapportens iakttagelser och slutsatser Projektets syfte är att främja arbete kring barnböcker och språklig utveckling, framförallt hur man kan koppla estetiska uttryck och lärprocesser - lek, drama, dans, bild, slöjd, film och musik - till läsande och skrivande. Nya utvecklande arbetsformer mellan lärre och bibliotekarier har fokuserats. Skönlitteraturens betydelse, det vidgade textbegreppet, film, sånger, ramsor och estetiska arbetsformer behandlas.