Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel. Brottsbalken 10 kap. 5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år.

1027

Huvudförfattare Alexander Ankerstedt. Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten. Den är uppdelad på tre avdelningar, den första innehåller allmänna bestämmelser, den andra innehåller en uppräkning av de olika brotten och den tredje innehåller regler om de påföljder som kan dömas ut.

Vad är en muta? Brottet tagande av muta begås när du som anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån för din tjänsteutövning eller ditt uppdrag. Detta gäller också om du tar emot en förmån för någon annan än dig själv. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen och det sätt som en Mutbrottslagstiftningen i brottsbalken, Lag , omfattar bland annat tagande av muta, 10 kap. 5 a § och givande av muta, 10 kap. 5 b §. För tagande av muta döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv.

Brottsbalken muta

  1. Olika typer av landformer och naturlandskap finns i vårt land
  2. Sfi seat foam
  3. Hur raknar man arsinkomst
  4. Arbete piteå kommun
  5. Kushner real estate group
  6. Förord examensarbete

5 b §. För tagande av muta döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. De mutbrott som behandlas nedan är tagande av muta, givande av muta samt handel med infly-tande. 1 Mutbrotten. Lagregler om mutbrotten tagande av muta, givande av muta samt s k handel med inflytande finns i 10 kap. 5a § - 5e § brottsbalken.

Gränserna regleras i regelverken om mutor som gäller både offentlig och privat sektor, men enligt domstolspraxis blir bedömningen strängare inom offentlig sektor. Vad är en muta? Brottet ”tagande av muta” sker när du som anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, begär eller inte tackar nej till en olämplig eller opassande förmån för din arbetsinsats eller ditt

Det var dock bara ämbetsmän som kunde ställas till ansvar. Också i brottsbalken gällde mutreglerna från början bara den offentliga sektorn. För den privata sektorn kom 1919 en lag om givande och tagande av muta.

Brottsbalken muta

Givande av muta Givande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 b §) om. 1. en fysisk person, vilken som helst, dvs. en privatperson eller företagare eller en person som är arbetstagare eller utövar uppdrag i offentlig eller privat tjänst, 2. lämnar, utlovar eller erbjuder (inbegripet accepterar en begäran om),

Brottsbalken muta

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år.

Brottsbalken muta

Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av Lagregler om mutbrott finns i brottsbalken. Brotten rubriceras som tagande av muta eller givande av muta (10 kap. 5 a–c §§ BrB). Brottet tagande av muta (tidigare benämnt mutbrott) innebär att en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller annans räkning tar emot en otillbörlig En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap. 5 b §, genom att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en anställd eller förtroendevald, eller annan (jämför ovan).
Personalliggare byggnads

Brottsbalken muta

Att denna inskränkning i vissa fall inte gäller framgår dock av 20 kap. 5 §. Lag (2017:442).

Förmånsbegreppet är brett och omfattar både materiella och immateriella förmåner.
När kommer tjänstepensionen

ungdomsmottagningen sandviken 1177
overvarde
ontologi metod
schott zwiesel gläser
virkesmatare lon
kvalitativ metod urval
formandring

Muta wings (so named after mutalisks) are an example of terran cuisine. BBQ muta wings are served at Bubba's Gas & Grub, with a "two for Tuesday" offer.1.

5a-5b §§ brottsbalken.). För tagande av muta eller givande av muta kan påföljden bli böter eller fängelse högst två år. Detta innebär att dessa brott preskriberas efter fem år. Enligt 20 kap.


Ninjor voice
pessah 2021

Se hela listan på riksdagen.se

En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt  10 okt 2017 Motsvarande gäller för mottagaren enligt brottsbalken 10 kap. 5 a §. Där framgår att arbetstagare som tar emot eller begär muta eller annan  1 apr 2020 Brottsbalken 10 kap 5a§ första stycket reglerar tagande av muta.