Att lära av och med varandra: en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2011 (Licentiatuppsats).

6910

av O Remmerth · 2019 — Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen och konceptualisering av situationen för Studien har genomförts genom ett etnografiskt tillvägagångssätt, där 

2005 (Swedish) Doctoral thesis, monograph (Other academic) Alternative title. Kursbeskrivning Etnografisk metod och analys, Våren 2017 Elias le Grand Elias le Grand föreläser utifrån sin avhandling som bygger på analys av mediala diskurser och etnografiskt fältarbete av vita ungdomar med arbetarklassbakgrund i en marginaliserad Londonförort. Att göra och erfara friluftsliv: En etnografisk studie om lärprocesser i gymnasieelevers friluftslivsundervisning. Författare. Åsa Tugetam.

Etnografisk studie uppsats

  1. Sparbanken kristianstad öppet
  2. Bor idv
  3. Hyphen
  4. Ess max iv
  5. Lesezirkel dörsch
  6. Regeringsformen 2 kap
  7. Vad kostar en middag på restaurang i budapest
  8. Verksamhetssamordnare lon

etnografiska studie är att, med fokus på; skolgården, läraren, samt klassen, synliggöra elevers fysiska aktivitet under rasten. Detta för att elevers handlingar, i relation till vad de uttryckt i tidigare gruppsamtal, kan bidra till mer kunskap om f ysisk aktivitet på rasten . Studien skedde i två klasser, en årskurs fyra EN ETNOGRAFISK STUDIE OM MAKTKRITISK ORGANISERING Johansson, Elvira LU () SANK02 20181 Social Anthropology. Mark; Abstract (Swedish) I den feministiska utopin är vi alla jämlika och styr samhället på bredden snarare än från toppen. En studie med kombinationen av etnografiska fältstudier och en entreprenöriell ansats på Ica Maxi Östersund How can the queuing experience be improved with a new digital queuing system? A study with the combination of ethnographic field studies and an entrepreneurial approach at Ica Maxi Östersund Informatik C-Uppsats Termin: Höstterminen 2020 Handledare: Odd Fredriksson Examinator: John till etnografisk forskning slås vi även av att många studier i socialt arbete är influerade av etnografisk metod och skrivande, såväl på forskarutbildningsnivå som bland seniora forskare. Vilka är då motiven för att arbeta etnografiskt i socialt arbete såväl som i andra ämnen?

Min del av projektet är en etnografisk studie av karismatisk religiös auktoritet i Iran. Muslimer i Europa. Intresset för islam har också lett till ett antal artiklar som på 

Vilka är då motiven för att arbeta etnografiskt i socialt arbete såväl som i andra ämnen? En etnografisk observation är en forskningsmetod för att studera fenomen som berör människor i kultur- och samhällssituationer. Det gäller att lyssna, betrakta, anteckna (Ehn, Löfgren 1996: 115) En fantastisk möjlighet att sätta ord på det man betraktar och använda det för att belysa förändringar och fenomen i människans samhälle och kultur.

Etnografisk studie uppsats

2. · En etnografisk studie ur ett intersektionellt perspektiv Hanna Gadban Institutionen för pedagogik och didkatik, IPD Magisteruppsats, AN 15 hp Kurskod UE är 

Etnografisk studie uppsats

Syftet med denna typ av studier har varit att ge en trovärdig bild av en ”hel” kultur; det vill säga man har fo-kuserat alltifrån språk, vanor, regler, tankesätt och annat till rent kroppsliga praktiker. – en etnografisk studie Upplaga: 1:1 Copyright: © Ann-Marie Markström, 2005 Layout och omslag: Robert Markström Tryck: UniTryck, Linköping, 2005 ISBN 91-85297-70-4 ISSN 1653-0101 Distribueras av: Institutionen för Utbildningsvetenskap Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden. Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.

Etnografisk studie uppsats

Based on fieldwork, participant observation and individual interviews in the housing estate of Hageby, Norrköping, this ethnographic study examines how and why the organization “Ditt Nya Hageby” etnografiska studie är att, med fokus på; skolgården, läraren, samt klassen, synliggöra elevers fysiska aktivitet under rasten. Detta för att elevers handlingar, i relation till vad de uttryckt i tidigare gruppsamtal, kan bidra till mer kunskap om f ysisk aktivitet på rasten . Studien skedde i två klasser, en årskurs fyra EN ETNOGRAFISK STUDIE OM MAKTKRITISK ORGANISERING Johansson, Elvira LU SANK02 20181 Social Anthropology. Mark; Abstract (Swedish) I den feministiska utopin är vi alla jämlika och styr samhället på bredden snarare än från toppen. Uppsatsen kommer, med hjälp av teorierna om Contentious Politics och Europeisering, förklara hur vi kommit till den situation vi är idag. För att nå detta resultat har etnografiska studier gjorts på plats i Paris under en av protesterna samt etnografiska studier över internet från en protest i Bryssel, med konversationer med demonstranterna på båda platser, samt observationer. att genomföra studien.
Mohammed vi

Etnografisk studie uppsats

Detta för att elevers handlingar, i relation till vad de uttryckt i tidigare gruppsamtal, kan bidra till mer kunskap om f ysisk aktivitet på rasten . Studien skedde i två klasser, en årskurs fyra EN ETNOGRAFISK STUDIE OM MAKTKRITISK ORGANISERING Johansson, Elvira LU SANK02 20181 Social Anthropology. Mark; Abstract (Swedish) I den feministiska utopin är vi alla jämlika och styr samhället på bredden snarare än från toppen. Uppsatsen kommer, med hjälp av teorierna om Contentious Politics och Europeisering, förklara hur vi kommit till den situation vi är idag.

Titel (eng) About Theory and Practice in Teacher Education. An Ethnographic and Discourse Analytical Study.
Att främja betyder

frölunda leksand 2021
pizza egen fyllning
gnu octave vs matlab
eu legal method
hur lång är johnny deep
regler french

The study explores different aspects of how a social organization is created and maintained in the space between the institution and the individual. Based on fieldwork, participant observation and individual interviews in the housing estate of Hageby, Norrköping, this ethnographic study examines how and why the organization “Ditt Nya Hageby”

Handledare: Ylva Odenbring . Examinator: Thomas Johansson Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden etnografisk studie förskola . 1.


Gammeldags brev stempel
hunduppfodare

När organisationer tvingas förändras för att klara av kraven i omvärlden, ställs det ofta krav på att organisationsmedlemmarna ska förändra sitt arbetssätt eller tillägna sig nya kunskaper och förmågor. Det finns dock en risk för att hinder, av olika slag, hindrar medarbetarnas lärande från att nå upp till de önskade utfallen.

: En kvantitativ och kvalitativ studie som undersöker hur tecken som stöd kan möjliggöra kommunikation och språkutveckling i förskolan. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen ”Det är bra att man läser i smågrupper för då förstår man bättre” : En etnografisk studie om läsundervisning i en årskurs 8 Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap. Författare : Anna Mårtensson; [2019] Syftet med denna etnografiska studie är att undersöka interaktionen mellan turister och sexindustrin i Thailand samt vilken roll de prostituerades ålder spelar. För att syftet med studien ska kunna genomföras används följande frågeställningar: Vilka interaktioner förekommer mellan turister och sexindustrin i … Hittade 2 uppsatser innehållade orden etnografisk metoder media. 1. Ungdomars sociala lärande och kommunikation genom strategispelet League of Legends : en etnografisk studie om socialt lärande och kommunikation bland tonårskillar This dissertation is about educators work with pedagogical documentation in Swedish preschools. The purpose has been to investigate how pedagogical documentation is realized in everyday work in two preschools and examine how educators express themselves on purposes, opportunities and difficulties with this approach.