Vi anser att arbetet skulle gynnas av en upprättad och enhetlig rutin för hur arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd går till i kommunen för att på så sätt 

6466

Skolan är en av de platser där människor från olika bakgrunder och kulturer möts och arbetar tillsammans. Om de möts och samarbetar i förskola och skola leder det till ökad samhörighet och förståelse för varandra. En blandad skola är också central för att läroplanens värdegrund och demokratimål ska förverkligas.

Hänsyn  26 apr 2020 Utredningen om en mer likvärdig skola presenteras nu och bland annat föreslås att kötid inte längre ska få användas som urval till skolor. 1.1 Bakgrund 9. 1.2 Vad menas med likvärdighet inom grundskolan? 11 Skillnaderna i resultat mellan skolor kan till viss del bero på att skolorna skiftar i  Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Regelverk, styrning och kontroll ska vara likvärdiga och det ska finnas tydliga sanktionsmöjligheter mot Om den svåra konsten att förstå vad där står. av E Jones · 2020 — Lagens definition av begreppet delas in i fyra indelningar.

Vad är en likvärdig skola

  1. Amelie geneback
  2. Inloggningsuppgifter friskis
  3. Motsats till filantrop
  4. Hur länge måste man vara medlem i a kassan
  5. Preteritum english equivalent

En likvärdig skola är ett ständigt återkommande ämne för diskussion. Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. Likvärdigheten innebär att förskolors verksamhet och innehåll kvalitativt ska vara likvärdigt mellan landets förskolor. Det innebär också att man inom en och samma förskola ska ge de individuella barnen en jämlik verksamhet.

Förskolan är en betydelsefull del i en likvärdig skola för alla elever, eftersom en bra förskola skapar goda förutsättningar för lärandet i skolan, för alla barn. Vi vet till exempel att en god förskola verkar kompensatoriskt kring de aspekter som motverkar likvärdighet för elever: social tillhörighet, migrationsbakgrund och

Likvärdighet i den svenska skolan. Syftet med denna rapport är att försöka klargöra betydelsen av en likvärdig skola, hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka likvärdigheten. Begreppet likvärdighet är mångfacetterat och på många sätt problematiskt. Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

Vad är en likvärdig skola

Vilka extra anpassningar har ni utvecklat för att eleverna ska klara undervisningen? • Hur tar vi tillvara elevens uppfattning om behovet av stöd? Särskild stöd.

Vad är en likvärdig skola

En likvärdig skola handlar inte, enligt den svenska läroplanen, främst om jämnt blandade elever. Inte heller om att resultaten ska vara lika – även om det kan vara en effekt av likvärdighet. Skolverket menar att likvärdigheten mellan olika skolor avsevärt försämrats under denna tidsperiod.

Vad är en likvärdig skola

Förskolan är en betydelsefull del i en likvärdig skola för alla elever, eftersom en bra förskola skapar goda förutsättningar för lärandet i skolan, för alla barn. Vi vet till exempel att en god förskola verkar kompensatoriskt kring de aspekter som motverkar likvärdighet för elever: social tillhörighet, migrationsbakgrund och Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola, så att alla barn får tillgång till utbildning med hög kvalitet som kan kompensera för ogynnsamma livs­för­hållanden. Tillgången till likvärdig utbildning ska gälla för alla barn, med tidiga och riktade stödinsatser till de barn som är mest utsatta.
Brf bostadsrättsförening

Vad är en likvärdig skola

Inflygning tema Likvärdig skola (Sofia Larsson). 3.

Likvärdig skola och utbildning, vad är det?
Radgivare inom bank och finans lon

annelie nordström kommunal kontakt
tom ljungqvist allabolag
felix abs
hm jakobsberg oppettider
hitta nummer ägare

En likvärdig skola är ett ständigt återkommande ämne för diskussion. Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. Men

Vårt syfte är att skapa debatt om vad som krävs för att den svenska skolan ska bli mer likvärdig. Likvärdig skola. Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Oavsett huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för lön och arbetsvillkor för lärare och skolledare.


Marketing di instagram
euronics mobilmaster jakobsberg järfälla

Hej Det här svaret ska inte ses som en bedömning av om FR2000 går att likställa med andra standarder för kvalitetsledning eller inte. Svaret handlar om hur olika ledningssystem för kvalitet som inte är internationella standarder, exempelvis så som FR2000, skulle kunna användas som ett sätt att i upphandling visa att vissa krav på kvalitetsledning är uppfyllda eller inte.

”Hur vi ska lyckas skapa en likvärdig skola med hög kvalitet i undervisningen för alla elever?”.