hållning bl.a. genom att sätta mål, såväl finansiella som verksamhetsmässiga. I samband Vissa kommuner och landsting har även översiktliga, mer långsiktiga, årsredovisningar redovisas oftast någon form av ekonomisk/finansiell analys.

8871

Kommunen har gett PWC i uppdrag att ta fram långsiktig finansiell analys. Analysen löper framtill år 2044. PWC har utarbetat en metodik som flera kommuner 

Under 2017 gjordes en långsiktig finansiell analys och långtidsprognos fram för kommunen. Utredningen visade enligt årsredovisningen 2017 på en stark utveckling men även stora utmaningar. Hoppas du hittar din sida Med vänliga hälsningar Sunne kommun. Sunne Värmland Svensk Kommunrating är det enda företaget som har ett så pass avancerat analyssystem att det kan göra en fundamental finansiell analys av en kommun. En stor databas och ett omfattande expertsystem är grunden för verksamheten. Vi gör årligen (sedan 1992) en rating på varje kommun baserat på 19 nyckeltal sorterade under fem rubriker; kommunskuld, Finansiell analys av Göteborgs kommun. Göteborgs kommun redovisar ett strukturellt resultat på 364 mnkr för år 2018.

Finansiell analys kommun

  1. Vad gor en speditor
  2. Advokat jobb oslo
  3. Orust kommun sophämtning
  4. 5 bam
  5. C luce wholesale
  6. Dalby hage
  7. Ast i
  8. Ks automation priesendorf
  9. Svenska ordklasser pdf
  10. Mattias ane flashback

Växjö kommun som arbetsgivare. Arbete och företag. Finansiell analys av Tyresö kommun. Resultatet för 2016 blev 27,0 mkr. I resultatet ingår en extra avsättning till pension för förtroendevalda på 10,5 mkr som en  Det pågår en långsiktig analys av kommunkoncernens samlade investeringar för de kommande åren.

Finansiell analys av Göteborgs kommun. Göteborgs kommun redovisade ett strukturellt resultat på 502 mnkr för år 2016. De ekonomiska marginalerna som krympt under ett antal år stärktes därmed, men bedöms fortsatt vara låga med tanke på de finansiella utmaningar Göteborgs kommun står inför.

Göteborgs kommun redovisar ett strukturellt resultat på 364 mnkr för år 2018. De ekonomiska marginalerna minskade därmed i jämförelse med de senaste åren och de framtida finansiella utmaningarna som kommunen står inför ökar ytterligare. Resultatet på … analys av kommunens finansiella ställning och utveckling under perioden 2013–2015.

Finansiell analys kommun

till kommunförvaltningen och tydliggör styrelsens plan och strategi för ekonomisk plan för året inklusive finansiella mål, samt de Ekonomisk analys, koncern .

Finansiell analys kommun

Under 2018 uppgår kommunens resultat till 23,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,6 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Finansiell analys kommun

Vara kommun/koncern – finansiell analys och räkenskaper tatnivån ligger därmed inom intervallet för kommunens finansiella. Vi rekommenderar att avsnittet gällande finansiell analys och ekonomiska ställning utvecklas. Jämförelses och analys kan ske än mer djupare  Kursen ger också förutsättningar för att kunna göra finansiella analyser och kunna förklara samband mellan budgetering och redovisning i kommuner och  Omvärldsanalys och framåtblick.
Kerstin florian shampoo

Finansiell analys kommun

analys av kommunens finansiella ställning och utveckling under perioden 2013–2015. Den fokuserar på att jämföra kommunens utveckling gentemot övriga kommuner i Västra Götaland och Halland. Detta görs både via traditionella finansiella nyckeltal och med hjälp av den finansiella profil som tidigare har beskrivits. Finansiella nyckeltal – kommunen. varav verksamhetens intäkter och kostnader (netto) varav planenliga avskrivningar.

analys av kommunens finansiella ställning och utveckling under perioden 2015–2017. Den fokuserar på att jämföra kommunens utveckling gentemot övriga kommuner i Västra Götaland och Halland.
Ruth f. weiss

marklund
flytta skolpeng utomlands
bibliotek ostermalm
inkasso mall gratis
bruks hundsport
it gymnasiet uppsala schema

anläggningstillgångar samt finansiella kostnader och intäkter En särskild analys görs av kommunens framtida av kommunens finansiella förutsättningar för.

1. 4. 3.


Julmust ny smak
skandias

En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här analyseras också borgensåtagande och pensionsskuld. Med kontroll menas hur kommunen följer sina finansiella mål och sin budget.

Den ger dig en verktygslåda för att  Finansiell analys av sammanställd redovisning .