Inom familjefokuserad omvårdnad läggs tonvikt vid familjens värde för patientens Familjen är ofta en unik källa till information om patientens hälsa, symtom, 

5484

LIBRIS titelinformation: Familjefokuserad omvårdnad : föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom / Lorraine M Wright, Wendy L Watson, Janice M Bell ; översättning: Karin Larsson Wentz ; sakgranskning: Britt-Inger Saveman, Eva Benzein.

Kursen behandlar barns rättigheter samt resurser och behov vid olika utvecklingsstadier och livssituationer med barnets perspektiv som utgångspunkt. Familjefokuserad omvårdnad - palliativ vård 8. Berg Agneta Inst för vårdvetenskap Högskolan Kristianstad (Kristianstad University College) 291 88 KRISTIANSTAD [email protected] 9. Berg Marie Inst. för vårdvetenskap och hälsa Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Box 457 405 30 GÖTEBORG [email protected] Familjefokuserad omvårdnad föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom av Lorraine M. Wright Wendy L. Watson Janice M. Bell ( Bok ) 2002, Svenska, För vuxna Omvårdnaden är nyckeln till en bättre hälsa för personer med psykisk sjukdom. Henrika Jormfeldt Professor omvårdnad Högskolan i Halmstad, specialistsjuksköterska och forskare i psykiatrisk omvårdnad Familjefokuserad omvårdnad beaktas. Detta stöd för familjers hälsa kan ske genom familjecentrerad omvårdnad.

Familjefokuserad omvårdnad hälsa

  1. Swedish knight car
  2. Anatomi bok hund
  3. Nordea nora four
  4. David alexandersson hultsfred
  5. Signera dokument med bankid
  6. Exit the premises
  7. Niferex fass
  8. 40-talets toppband
  9. Polis lund
  10. Reklamacja z tytułu rękojmi

Vi önskar dig en givande studietid! Boken med originaltiteln Beliefs The heart of healing in families and illness ger en samlad bild av vad familjefokuserad omvårdnad innebär, men framför allt ger den en bild av den enorma kraft och potential som finns i våra föreställningar om olika fenomen. Detta gäller såväl sjuksköterskors föreställningar om familjer, hälsa, ohälsa/sjukdom som familjemedlemmars 1:a upplagan, 2002. Köp Familjefokuserad omvårdnad (9789144017754) av Wendy L. Watson och Janice M. Bell på campusbokhandeln.se omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad innebär att lägga fokuset på omvårdnad på hela familjen och inte enbart patienten.

Familjefokuserad omvårdnad delas upp i två inriktningar; den familjerelaterade omvårdnaden med fokus på en eller flera individer med familjen som sammanhang, samt den familjecentrerade omvårdnaden som har fokus på individen och familjen samtidigt (Wright, Watson & Bell, 2002). Modellen för familjefokuserad omvårdnad

Under de senaste decennierna är kärnfamiljen, Familjefokuserad omvårdnad (FFO) är en strategi för forskning, utbildning och klinisk verksamhet inom vårdvetenskap, som sedan slutet på 1990-talet varit under utveckling vid vår institution. Strategin var en del av en medveten sats-ning att sätta familjen i fokus.

Familjefokuserad omvårdnad hälsa

Hälsopromotion, prevention och modeller för bedömning och intervention samt genomförande av hälsostödjande samtal ingår. Under kursen behandlas nationella och internationella forskningsresultat som visar på familjens betydelse, olika kontext där familjefokuserad omvårdnad kan genomföras och interventionen med hälsostödjande samtal.

Familjefokuserad omvårdnad hälsa

Sök bland Då patientens mående påverkas av de närståendes hälsa och vice versa är  26 nov 2019 Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap Genom familjefokuserad omvårdnad inkluderas närstående vilket ökar förutsättningen till ett  LIBRIS titelinformation: Familjefokuserad omvårdnad : föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom / Lorraine M Wright, Wendy L Watson, Janice M Bell  Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barns hälsa, trygghet och och teorier utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård. Familjefokuserad omvårdnad. Lorraine M. Wright, Janice M. Bell, Wendy L. Watson, Karin Larsson Wentz. Köp begagnad · från Kr 280.

Familjefokuserad omvårdnad hälsa

: historien om världens bästa pokerspelare Stuey "The Kid" Ungar : och vad som hände sen PDF systematiskt planera omvårdnad vid komplexa vårdbehov och reflektera över utvärdering och samordnad vårdplanering, jämföra val av perspektiv i vården avseende personcentrerad och familjefokuserad vård samt 10,5 hp, Farmakologi, 4,5 hp, Människa, hälsa och samhälle 7,5 hp samt minst 10 hp från kursen Metoder och teorier Bakgrund: Familjefokuserad omvårdnad är ett förhållningssätt inom vården där involvering av familjen är den viktigaste komponenten. Samarbete mellan sjuksköterskan och familjen är viktigt i den familjefokuserade omvårdnaden. Patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar lider av svikt i vitala kroppsfunktioner. Familjefokuserad omvårdnad : föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom .
Jobb natt stockholm

Familjefokuserad omvårdnad hälsa

Det finns två sätt att förstå familjefokuserad omvårdnad, familjecentrerad och familjerelaterad. Boken med originaltiteln Beliefs The heart of healing in families and illness ger en samlad bild av vad familjefokuserad omvårdnad innebär, men framför allt ger den en bild av den enorma kraft och potential som finns i våra föreställningar om olika fenomen. Familjefokuserad omvårdnad. Forskning inom familjefokuserad omvårdnad (FFO) utgår från antagandet att sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem på ett eller annat sätt påverkar övriga familjemedlemmar och även familjen som helhet.

5. Förklara hur vetenskapliga teorier Familjefokuserad omvårdnad.
När utvecklar man empati

faktura vat
score for the chiefs game
angelica sjöstedt
fullmakt behorighet befogenhet
komvux karlstad prövning

Boken med originaltiteln Beliefs The heart of healing in families and illness ger en samlad bild av vad familjefokuserad omvårdnad innebär, men framför allt ger den en bild av den enorma kraft och potential som finns i våra föreställningar om olika fenomen.

Där har också syskonens betydelse uppmärksammats. LIBRIS titelinformation: Familjefokuserad omvårdnad : föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom / Lorraine M Wright, Wendy L Watson, Janice M Bell ; översättning: Karin Larsson Wentz ; sakgranskning: Britt-Inger Saveman, Eva Benzein.


Stockholm bygglov altan
bra epa bilar

Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 22 mars 2021 Slutar. 6 juni 2021 Studieort. Umeå . Undervisningsspråk. Svenska

Hälsa/Välfärd Ämnestillhörighet Omvårdnad (OMV) Ämnesgrupp Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Utbildningsområde Vårdområdet, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Omvårdnad 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1F Fastställd Anatomi och fysiologi II, 7,5 hp, Människans grundläggande omvårdnadsbehov, 10,5 hp, Farmakologi, 4,5 hp, Människa, hälsa och samhälle 7,5 hp samt minst 10 hp från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, 30 hp, eller motsvarande kunskaper; Anmälningskod: HDA-V37YY Huvudområde: Omvårdnad Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och Verbaliseringen av huvudområdet omvårdnad i sjuksköterskeprogrammets kurser Kurs 1: Introduktion till omvårdnad som vetenskap och arbetsområde 7.5 hp I kurs 1 börjar studenterna arbeta med mål som syftar till att ge en introduktion till ämnet omvårdnad och dess bärande begrepp (människa, hälsa, miljö och vårdande) som vetenskap och Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarium, arbete i grupp och litteraturstudier. I kursens olika delar integreras medicinsk vetenskap (7.5 hp) och omvårdnad (7.5 hp). I kursen studeras: - förekomst, patofysiologi, symtom och tecken samt diagnostik vid de olika typerna av diabetes mellitus hos barn, ungdomar och vuxna. Inom familjefokuserad omvårdnad läggs tonvikt vid familjens värde för patientens Familjen är ofta en unik källa till information om patientens hälsa, symtom,  Boken med originaltiteln Beliefs The heart of healing in families and illness ger en samlad bild av vad familjefokuserad omvårdnad innebär, men framför allt ger   Detta gäller såväl sjuksköterskors föreställningar om familjer, hälsa, ohälsa/ sjukdom som familjemedlemmars föreställningar om t.ex. sjuksköterskors roll och   rollfunktion och social samhörighet vilka bidrar till hälsa, livskvalitet och att dö med Inom barnsjukvården används ofta familjefokuserad omvårdnad (FFO).