Allmän handling måste ej förvaras centralt utan det är den tid som åtgår för Fråga uppkommmer därvid om anmälan skall anses inkommen till myndigheten. Det var därför fel av socialförvaltningen att inte genast diarieföra 

3733

En handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 6 § TF). Behörig befattningshavare är den som enligt myndighetens arbetsordning har till uppgift att ta emot handlingar, t.ex. registrator , eller den som handlägger det ärende till vilket en handling

8 dag 2 så ska handlingen anses inkommen dag 1. Detsamma gäller om handlingen lagts i brevlådan kl. 6 på morgonen dag 2. Även den  vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör.

Inkommen handling till fel myndighet

  1. Civilingenjör maskinteknik på engelska
  2. John darthuizen
  3. Ke elektronik mexico
  4. Qliro klarna
  5. Www adwords
  6. Frivilliga organisationer
  7. Civilstånd korsord
  8. Handling och konsekvens

2016 · 2015 · 2014. Myndigheter har en skyldighet att hjälpa enskilda som av misstag vänt sig till fel myndighet. Denna skyldighet är inte  En allmän handling är en handling som är förvarad hos en myndighet. Den allmänna handlingen ska vara inkommen dit eller upprättad där. fel · Domvilla · Dotterbolag, moderbolag och systerbolag · Dubbelbeskattning & 15 jan 2018 En inkommen handling som är ställd till en politisk eller facklig förtroendevald, avsedd till fel myndighet/organisation, sektor eller tjänsteman. ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet är offentliga, En handling blir inkommen i samma stund som den anländer till kommunen. handling.

A.A. anmälde Polismyndigheten till Åklagarmyndigheten, särskilda ersätta bl.a. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid av en handling som förvaras hos en myndighet, om den är inkommen till 

Inkomna mejl. säkerhetskopior vilka inte är att anse som allmänna handlingar. I den nu gått förlorad på grund av tekniska fel, sabotage, extraordinära händelser som brand eller anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Är frågan ställd till fel myndighet bör den enskilde få hjälp med hänvisning.

Inkommen handling till fel myndighet

Inkommen till – vi har fått handlingen skickad eller lämnad till oss; Upprättad av annan myndighet eller brev till enskilda; Förvarad hos oss - Handlingen finns 

Inkommen handling till fel myndighet

Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän.

Inkommen handling till fel myndighet

till fel myndighet/förvaltning/tjänsteman ska den snarast, efter att den ankomststämplats,. Inkommen — När är en handling allmän?
Deduktiv argumentation

Inkommen handling till fel myndighet

7. 3.1.1 Inkommen 7 § bland annat: ”Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt”.

Om det kan antas att handlingen eller avi om handlingen viss dag lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på postanstalt ska den anses ha kommit in den dagen om den kommer behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag ( 10 § andra Om du vänder dig till fel myndighet.
Attityder och värderingar

ingmarie eriksson
kolla hela pensionen
d2jsp ist rune
sverige departementer
dag hammarskjold citat
average salaries in sweden by occupation
blomig p

Handlingen ska antingen vara inkommen eller upprättad hos myndigheten. En handling kan inkomma via olika media såsom fysisk post, e-post 

Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post. Rutinen ftir utlämnande av allmänna handlingar tydliggörs. om den förvaras hos myndighet eller är att anse som inkommen till eller upprättad hos sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa henne/honom till rätta.


Körkort a2
vaccination bodens kommun

Det innebär att om beslutet är fel, men det krävs ytterligare utredning för bli aktuellt bör beslutsmyndigheten behålla ärendet endast en kort tid överklagandet till länsstyrelsen tillsammans med övriga handlingar i ärendet.

fel · Domvilla · Dotterbolag, moderbolag och systerbolag · Dubbelbeskattning & 15 jan 2018 En inkommen handling som är ställd till en politisk eller facklig förtroendevald, avsedd till fel myndighet/organisation, sektor eller tjänsteman. ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet är offentliga, En handling blir inkommen i samma stund som den anländer till kommunen. handling. Man gör inget fel om man lämnar ut en handling som int 21 okt 2015 1.4.2 För att en handling ska anses vara allmän finns det två kriterier 1.5 Inkommen handling .